Centraal Laat

ClientCentraal Museum Utrecht
Watreportage
WiePaulus

Centraal Laat

In opdracht van het Centraal Museum Utrecht een reportage van Centraal Laat.
Centraal Laat is hét avondconcept van het Centraal Museum. Elke eerste donderdagavond van de maand zijn ze geopend. Op deze avonden werkt men samen met inspirerende lokale makers of culturele vaandeldragers. Of ze presenteren zelf een kleiner programma vol kunst en cultuur, waarbij de museumzalen tot ’s avonds geopend zijn. Verlies jezelf tot in de late uren in kunst, performances, muziek, lezingen en andere culturele happenings in en rond het gebouw.

Commissioned by Centraal Museum Utrecht a report of Centraal Laat.
Centraal Laat is the evening concept of the Centraal Museum. They are open every first Thursday evening of the month. On these evenings people work together with inspiring local makers or cultural standard-bearers. Or they themselves present a smaller program full of art and culture, where the museum rooms are open until the evening. Lose yourself into the late hours in art, performances, music, lectures and other cultural happenings in and around the building.