Circus Snor

ClientCircus Snor
Watreportage
WiePaulus

Circus Snor

In opdracht van Circus Snor. De wens van de opdrachtgever was om zo veel mogelijk facetten, in full color en sfeervol zwar/twit van een klein rondtrekkend circus vast te leggen.
Het beeldmateriaal wordt gebruikt ter promotie van het circus en tevens in de persoonlijke portfolio van de artiesten.

Commissioned by Circus Snor. The client’s wish was to record as many facets as possible, in full color and atmospheric black/white of a small itinerant circus.
The image material is used to promote the circus and also in the personal portfolio of the artists.