festivoorst

ClientCollective Practice
Watreportage
WieChip

Festivoorst

Festivoorst: Leren door te doen, betrokken en optimistisch zijn: de kleinschalige Gemeente Voorst heeft een duidelijke visie voor zichzelf geformuleerd. De organisatie werkt vanuit de bedoeling. Dat betekent: je verplaatsen in de ander, snel reageren en maatwerk leveren.
Hier hoort het fotografisch vastleggen van de herinnering voor follow ups bij. 

Festivoorst: Learning by doing, being involved and optimistic: the small-scale Municipality of Voorst has formulated a clear vision for itself. The organization works from the intention. That means: moving in the other person, responding quickly and delivering customized solutions.
This includes the photographic recording of the reminder for follow-ups.